SAKSARIN LIFTING CRANE CO.,LTD.

บริการออกแบบ ติดตั้ง งานประเภทอุปกรณ์ยกทุกชนิด เช่น เครนโรงงาน,ลิฟท์บรรทุกสินค้า,รอกไฟฟ้า,ตรวจเช็ค พร้อมเซ็นต์รับรองโดยวิศวกรเครื่องกล อีกทั้งยังจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงบริการงานซ่อม พร้อมรับประกันการบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปรับปรุงโครงสร้างเก่าที่มีอยู่แล้วให้ได้มาตรฐานตามกระทรวงแรงงานและสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เพื่อยื่น ปจ.1


บริการออกแบบ ติดตั้งเครนโรงงานและลิฟท์บรรทุกสินค้า

ออกแบบ ติดตั้ง งานประเภทอุปกรณ์ยกทุกชนิด เช่น เครนโรงงาน,ลิฟท์บรรทุกสินค้า,รอกไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐาน

บริการงานตรวจเช็คและซ่อมเครนโรงงาน,ลิฟท์บรรทุกสินค้า,รีโมทและรอกไฟฟ้าทุกชนิด

ตรวจเช็ค บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปรับปรุงโครงสร้างเก่าที่มีอยู่แล้วให้ได้มาตรฐานตามกระทรวงแรงงานและสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เพื่อยื่น ปจ.1

บริการจำหน่ายอุปกรณ์รอกไฟฟ้า,รีโมท,สายไฟ,รางไฟ,อุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่เครนทุกชนิด

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงบริการงานซ่อม พร้อมรับประกันการบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปรับปรุงโครงสร้างเก่าที่มีอยู่แล้วให้ได้มาตรฐานตามกระทรวงแรงงาน

ผลงาน

รีวิวจริงจากลูกค้าSAKSARIN LIFTING CRANE CO.,LTD.

Brand